RO Compania Vanek a fost infiintata in anul 2003 in Praga, Republica Cehă. Principalul domeniu de activitate a companiei a fost consultanța de Marketing, Lobby si Comunicare strategică pentru corporatii, institutii publice si persoane publice. Începand cu anul 2008 compania își extinde aria de activitatea prin departamentul Protocol si devine a doua cea mai mare companie din Europa în acest domeniu, preluând proiecte de organizare, implementare si promovare a evenimentelor din mediu Diplomatic și Filantropic. Un an mai târziu, în 2009 compania inaugurează si un departament de orgnizarea a evenimentelor sociale, ocupandu-se de evenimente destinate persoanelor fizice. În același an se deschide si departamentul de consultantă și training în domeniul Hospitality. Din anul 2010 compania Vanek devine corporația Vanek Group, adăpostind sub umbrela sa un lanț de vile turistice de lux, cluburi de societate și două locații de tip Château pentru organizarea evenimtelor private.
În 2018, cabinetul privat Nobility Class este, de asemenea, inclus pe lista corporației, iar din data de 15 aprilie 2018 devine partea integrată a grupului.

ENG The Vanek Company was founded in 2003 in Prague, Czech Republic. The main field of activity of the company was Marketing, Lobby and Strategic Communication consulting for corporations, public institutions and public persons. Starting with 2008, the company expands its area of activity through the Protocol department and becomes the second largest company in Europe in this field, taking over projects for organizing, implementing and promoting events in the Diplomatic and Philanthropic environment. A year later, in 2009, the company inaugurated a department for organizing social events, dealing with events for individuals. In the same year, the consulting and training department in the field of Hospitality opens. Since 2010, the Vanek company become the Vanek Group Corporation, sheltering under its umbrella a chain of luxury tourist villas, society clubs and two Château-type locations for organizing private events.
In 2018, the private cabinet Nobility Class was also included on the corporation's list and since April 15, 2018 is an integrated part of the group.