Înapoi la listă

VANEK GROUP EUROPE

 Dear Nobility Class clients,


I'm pleased to announce that as of April 15, 2018, the N.C. is the affiliated structure of VANEK EUROPE GROUP. The head of the internal structure will continue to be Miss Alina.L.Preda, former Executive Director of the Protocol and Planning Department and an active member of the directors board of Vanek Group EUROPE. The Nobility Class has undergone some changes, but we guarantee that this has only created a stronger organizational structure. The quality of N.C. services will continue to grow, so each of you has the highest standards for your business. However, the company's new directives will have the same points as the Vanek Group, so there will be some changes to the projects. Of course, due to the respect we have for you, our customers, we are pleased to present you the following changes: the single projects scheduled by the Nobility Class will be honored by the end of April, for projects scheduled starting May, please reconfirm your appointment as soon as possible, otherwise the program will be considered free to perform other services. This message will be followed by a reconfirmation phone call for active's clients for the next months. In accordance with the general company's rules, the tariffs and cabinet services will suffer some modifications, please request additional details if they are necessary. Also, because the team structure has been modified, we will send you the names and details of the specialist who will handle your requirements. With these words, we thank you for your time, we hope that these changes will not create misgivings and our collaborations will continue to be as qualitative as we have until now. For any problem, do not hesitate to contact the cabinet, we will do our best to remedy it.

                                                                                                                             Respectfully,

                                                                                                                                                                                              Jonathan T. Stuartz                                                                                                                                                                                                                                                                  DELEGATED COO                                                                                                         

                                                                                                        Message approved by VANEK GROUP EUROPE

                                     CHAIRWOMAN,                                                                              CEO,                                                                                           DELEGATED COO,
                            A. Vanek                                                                 Alina L.Preda                                                                   Jonathan T. Stuartz ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


 Mesaj tradus 


 Stimați clienți Nobility Class, 


 Sunt încântat să anunț că, începând cu data de 15 aprilie 2018, cabinetul N.C. este structura afiliată a VANEK GROUP EUROPE. Directorul structurii interne va continua să fie dra. Alina.L.Preda, fost Director Executiv al Departamentului de Protocol-Planificare și membru activ al Consiliului Director al VANEK GROUP EUROPE. Nobility Class a suferit câteva modificări, însă vă garantăm că acestea au creat doar o structură organizațională mai puternică. Calitatea serviciilor N.C. va continua să crească, astfel încât fiecare dintre dvs. să dispună de cele mai înalte standarde pentru afacerile vizate. Cu toate acestea, noile directive ale companiei vor avea aceleași puncte ca și grupul Vanek, astfel încât vor exista unele modificări ale proiectelor. Desigur, datorită respectului pe care îl avem pentru dvs., clienții noștri, suntem încântați să vă prezentăm următoarele modificări: Proiectele unice programate de Nobility Class vor fi onorate până la sfârșitul lunii aprilie, pentru proiectele programate începând cu luna mai, vă rugăm să vă reconfirmați programarea cât mai curând posibil, altfel programul va fi considerat liber pentru efectuarea altor servicii. Acest mesaj va fi urmat de un apel telefonic de reconfirmare pentru clienții activi pentru lunile următoare. În conformitate cu regulile generale ale companiei, tarifele și serviciile cabinetului vor suferi modificări, vă rugăm să solicitați detalii suplimentare dacă acestea sunt necesare. De asemenea, deoarece structura echipei a fost modificată, vă vom trimite numele și detaliile specialistului care a fost repartizat proiectului dumneavoastră. Cu aceste cuvinte, vă mulțumim pentru timpul acordat, sperăm că aceste schimbări nu vor crea îndoieli, iar colaborările noastre vor continua să fie la fel de calitative ca și până acum. Pentru orice problemă, nu ezitați să contactați cabinetul, vom face tot posibilul pentru a o remedia. 
                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  Cu respect                                                                                                                                                                                                                                              Jonathan T. Stuartz                                                                                                                                                                          COO DELEGAT 


Mesaj aprobat de VANEK GROUP EUROPE COMPANY 

 TRANSLATOR Ruxandra M. Pop Asistent Senior