Înapoi la listă

VANEK GROUP EUROPE

 

March 15, 2018 

Dear N.C. clients,I'm pleased to announce that as of April 15, 2018, the N.C. is the affiliated structure of  VANEK GROUP. The head of the internal structure will continue to be Miss  L. Preda, former Executive Director of the Protocol and Public Exposure Department and an active member of the director's board of Vanek Group. 

The N.C. Agency has undergone some changes, but we guarantee that this has only created a stronger organizational structure. The quality of N.C. services will continue to grow, so each of you has the highest standards for your business. However, the company's new directives will have the same points as the Vanek Group, so there will be some changes to the projects. Of course, due to the respect we have for you, our customers, we are pleased to present you the following changes: the single projects scheduled by the N.C. Agency will be honored by the end of April, for projects scheduled starting May, please reconfirm your appointment as soon as possible, otherwise, the program will be considered free to perform other services. This message will be followed by a reconfirmation phone call for active's clients for the next months. In accordance with the general company's rules, the tariffs and cabinet services will suffer some modifications, please request additional details if they are necessary. Also, because the team structure has been modified, we will send you the names and details of the specialist who will handle your requirements. With these words, we thank you for your time, we hope that these changes will not create misgivings and our collaborations will continue to be as qualitative as we have until now. 

For any problem, do not hesitate to contact the cabinet, we will do our best to remedy it.  

  

Respectfully,                                                                                                                                          

Jonathan T. Stuartz    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Message approved by VANEK GROUP EUROPE 15 Martie 2018 

Mesaj tradus  

Stimați clienți N.C.,  Sunt încântat să anunț că, începând cu data de 15 aprilie 2018, cabinetul N.C. este structura afiliată a VANEK GROUP. Directorul structurii interne va continua să fie dra. L. Preda, fost Director Executiv al Departamentului de Protocol-Planificare și membru activ al Consiliului Director al VANEK GROUP.  

N.C. a suferit câteva modificări, însă vă garantăm că acestea au creat doar o structură organizațională mai puternică. Calitatea serviciilor N.C. va continua să crească, astfel încât fiecare dintre dvs. să dispună de cele mai înalte standarde pentru afacerile vizate. Cu toate acestea, noile directive ale companiei vor avea aceleași puncte ca și grupul Vanek, astfel încât vor exista unele modificări ale proiectelor. Desigur, datorită respectului pe care îl avem pentru dvs., clienții noștri, suntem încântați să vă prezentăm următoarele modificări: Proiectele unice programate de N.C. vor fi onorate până la sfârșitul lunii aprilie, pentru proiectele programate începând cu luna mai, vă rugăm să vă reconfirmați programarea cât mai curând posibil, altfel programul va fi considerat liber pentru efectuarea altor servicii. Acest mesaj va fi urmat de un apel telefonic de reconfirmare pentru clienții activi pentru lunile următoare. În conformitate cu regulile generale ale companiei, tarifele și serviciile cabinetului vor suferi modificări, vă rugăm să solicitați detalii suplimentare dacă acestea sunt necesare. De asemenea, deoarece structura echipei a fost modificată, vă vom trimite numele și detaliile specialistului care a fost repartizat proiectului dumneavoastră. Cu aceste cuvinte, vă mulțumim pentru timpul acordat, sperăm că aceste schimbări nu vor crea îndoieli, iar colaborările noastre vor continua să fie la fel de calitative ca și până acum. 

Pentru orice problemă, nu ezitați să contactați cabinetul, vom face tot posibilul pentru a o remedia.            

                                                                                                                  

Cu respect,                           

 Jonathan T. Stuartz

                                                                                                                

Mesaj aprobat de VANEK GROUP EUROPE COMPANY  


TRANSLATOR Ruxandra M. Pop Asistent Senior